Північне міжрегіональне управління ДПС
по роботі з великими платниками податків
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Наближається граничний термін подання звітності про контрольовані операції. На що необхідно звернути увагу платникам податку на прибуток?

, опубліковано 24 вересня 2021 о 16:13

Начальник відділу трансфертного ціноутворення Північного  міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Світлана Тимошенко звертає увагу платників податку на прибуток, що 30.09.2021 року спливає строк подання звітності для податкового контролю за трансфертним ціноутворенням, що встановлено вимогами п.39.4. ст.39 Податкового кодексу України.

Платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов’язані подавати до 01 жовтня року, що настає за звітним, звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.

Звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній подається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями.

Звертаємо увагу, що Звіт про контрольовані операції подається за новою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2020 №841. Новації які стосуються форми та порядку складання Звіту наведені в листі ДПС України від 10.06.2021 №13408/7/99-00-21-02-03-07. Під час складання звіту пропонуємо брати до уваги узагальнюючу консультацію, затверджену наказом Міністерством фінансів України від 08.02.2021 №67 якою охоплено ряд питань, що стосуються застосування правил трансфертного ціноутворення. Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній подається за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2020 № 839 та повинно містити за нормами ст.39 ПКУ (п.п.39.4.2.2), зокрема, таку інформацію:

а) дані щодо материнської компанії міжнародної групи компаній, до якої входить платник податків, зокрема, назву, державу (територію) резидентства, адресу реєстрації, реєстраційний номер (номери), присвоєні материнській компанії в державі (на території) її реєстрації, код (коди) материнської компанії як платника податків у державі (на території) її реєстрації;

б) дані щодо юридичної особи, яка є уповноваженим учасником міжнародної групи компаній на подання звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній, до якої входить платник податків (у разі наявності такої юридичної особи), зокрема, її назву, державу (територію) податкового резидентства, адресу реєстрації, реєстраційний номер (номери), присвоєні уповноваженій особі в державі (на території) її реєстрації, код (коди) як платника податків у державі (на території) її реєстрації, або інформацію про те, що група не зобов'язана подавати звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній відповідно до законодавства інших країн;

в) дату, яка є останнім днем фінансового року, за який готується консолідована фінансова звітність міжнародної групи компаній, а у разі, якщо така звітність не готується, дату закінчення фінансового року відповідно до внутрішніх положень материнської компанії міжнародної групи компаній;

г) інформацію щодо розміру сукупного консолідованого доходу міжнародної групи за фінансовий рік, що передує звітному, розрахованого згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія групи.

Під час складання Повідомлення пропонуємо брати до уваги узагальнюючу консультацію, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 20.08.2021 № 479.

 Шановні платники, не зволікайте з поданням звітності з трансфертного ціноутворення за 2020 звітний рік  та зверніть увагу, що у разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому звіті про контрольовані операції інформація надана не в повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник податків має право подати новий звіт до закінчення граничного строку подання звіту про контрольовані операції за такий самий звітний період.