Яким чином відображається актив з права користування за договором оренди, який визнано згідно з МСФЗ як нематеріальний актив?Розділ: Новини