За яких умов підприємство-правонаступник, що утворилось після реорганізації, може зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування підприємства, що ліквідувалось?Розділ: Новини