Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Терміни направлення Повідомлення про структуру власності та кінцевих бенефіціарних власників

, опубліковано 01 вересня 2023 о 08:58

Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків   звертає увагу, що   28 квітня 2023 року набрав чинності Закон України від 20 березня 2023 року № 2970-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки», яким внесені зміни до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ), зокрема, доповнено новою ст. 44 прим. 1 «Документи про структуру власності та кінцевих бенефіціарних власників нерезидентів, які ведуть господарську діяльність або отримують доходи в Україні».

         Так, відповідно до пп. 44 прим. 1.1 – 44 прим. 1.2 ст. 44 прим. 1 ПКУ нерезиденти, які здійснюють господарську діяльність на території України через постійне представництво (незалежно від наявності зареєстрованого відокремленого підрозділу) та іноземні юридичні особи, визначені п.п. 133.1.5 п. 133.1 ст. 133 ПКУ зобов’язані встановлювати власну структуру власності та усіх кінцевих бенефіціарних власників, регулярно оновлювати і зберігати відповідну інформацію на території України та надавати її до контролюючого органу у випадках та в обсязі, передбачених ст. 44 прим. 1 ПКУ. Інформація про структуру власності та кінцевих бенефіціарних власників повинна зберігатися не менше 1825 днів з дня, наступного за завершенням звітного року, якого вона стосується.

         Терміни «кінцевий бенефіціарний власник» та «структура власності» вживаються у ст. 44 прим. 1 ПКУ у значеннях, наведених у Законі України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

         Повідомлення про структуру власності та кінцевих бенефіціарних власників вперше подається до контролюючого органу в електронній формі у строки, встановлені ПКУ для подання квартальної податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

         Порядок надання повідомлення про структуру власності та кінцевих бенефіціарних власників затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

         Особи зобов’язані підтримувати інформацію про усіх своїх кінцевих бенефіціарних власників та власну структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти контролюючий орган про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення.

         Повідомлення про структуру власності та кінцевих бенефіціарних власників не є частиною податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

         Обов’язки надання повідомлення про структуру власності та кінцевих бенефіціарних власників виконуються нерезидентами самостійно або шляхом призначення уповноваженого банку у порядку, встановленому п. 44 прим. 1.3 ст. 44 прим. 1 ПКУ.

         Згідно з п. 44 прим. 1.4 ст. 44 прим. 1 ПКУ не зобов’язані розкривати інформацію про структуру власності та кінцевих бенефіціарних власників згідно з вимогами ст. 44 прим.1 ПКУ нерезиденти, які відповідають щонайменше одній із таких умов:

 а) власником істотної участі у розмірі понад 75 відс. у такій особі є міжнародні фінансові організації, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами;

 б) нерезидент є публічною компанією, акції якої допущені до торгів на іноземному організованому фондовому ринку (фондовій біржі), включеному до переліку, який формується відповідно до вимог частини восьмої ст. 5 прим. 1 Закону № 361.