Північне міжрегіональне управління ДПС
по роботі з великими платниками податків
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Оновлені правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

, опубліковано 22 червня 2021 о 16:59

Національне агентство України з питань державної служби наказом від 28.04.2021 № 72-21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 травня 2021 р. за N 668/36290, внесло зміни до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (наказ НАДС від 05.08.2016 № 158).

Зміни набрали чинності 4 червня 2021 року.

Метою цих Загальних правил є зміцнення авторитету державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, формування позитивної репутації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також забезпечення інформування громадян про норми етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування стосовно них.

Так, в оновлених Правила етичної поведінки держслужбовці та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані:

 • проявляти стриманість у разі критики чи образ з боку громадян та дотримуватись норм ввічливого спілкування під час виконання посадових обов’язків;
 • утримуватися від поширення інформації, що може завдати шкоди репутації держорганів та органів місцевого самоврядування, в т. ч. у позаробочий час;
 • не допускати впливу приватних, сімейних, суспільних або інших стосунків чи інтересів на його їх поведінку та прийняття рішень під час виконання своїх посадових обов’язків;
 • запобігати конфліктам з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими.

 Оновлені Правила етичної поведінки містять розділ «Доброчесність».

 Держслужбовці та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані діяти доброчесно:

 • спрямовувати свої дії на захист публічних інтересів та недопущення конфлікту між приватними та публічними інтересами, уникати виникнення реального та потенційного конфлікту інтересів у своїй діяльності;
 • не використовувати службове становище в приватних інтересах чи в неправомірних приватних інтересах інших осіб, у т. ч. не використовувати свій статус та інформацію про місце роботи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;
 • не розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням посадових обов’язків — персональні дані фізичних осіб, конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, режим якої встановлено Законами України «Про державну таємницю», «Про інформацію», «Про захист персональних даних» та «Про доступ до публічної інформації», крім випадків, установлених законом.

 На особливу увагу заслуговують наступні пункти загальних обов´язків державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування:

 • держслужбовці повинні постійно підвищувати свій культурний рівень, рівень свого професійного розвитку, поліпшувати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань за посадою, зокрема в частині цифрової грамотності, удосконалювати організацію службової діяльності;
 • зобов’язані з повагою ставитися до державних символів України, використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, постійно підвищувати свій рівень володіння державною мовою, не допускати дискримінації державної мови;
 • одяг повинен бути офіційно-ділового стилю і відповідати загальноприйнятим вимогам пристойності;
 • мають шанувати народні звичаї та національні традиції.

 Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»

https://t.me/infoTAXbot

Підписатись на телеграм-канал ДПС

https://t.me/tax_gov_ua